Galvanisk element | Fysikk

Innholdsfortegnelse
Hensikt
Teori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultat og observasjon:
Drøfting og feilkilder:
Konklusjon
Kilder

Utdrag
«Redoksreaksjon er dannet av ordene reduksjon og oksidasjon.» (Hekestad,m.fl., 2011, s. 67). Når et atom blir redusert tar den opp en eller flere elektroner.

Når et atom gir fra seg ett eller flere atomer sier vi at det er oksidert. I en kjemisk reaksjon hvor det foregår en reduksjon og en oksidasjon kalles redoksreaksjon.

Når et stoff som gir fra seg elektroner må samtidig også et annet stoff ta imot elektronene. Det vil si at når et stoff blir oksidert, blir et annet stoff redusert.

«Et galvanisk element er en elektrokjemisk celle som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi. Som regel består galvaniske elementer av to metaller med en saltbro mellom». (Nils H. Fløttre, 2019).spenningen mellom elektrodene avhenger av spenningsrekka.

De metallene som ligger lengst til venstre på spenningsrekka gir lett fra seg elektroner og de metallene som ligger lengst til høyre gir ikke lett fra seg elektroner.

Den som står til venstre i spenningsrekka vil bli den negative elektroden og den til høyre bli den positive elektroden. Vi kan bruke et galvanisk element i et batteri som vil gi strøm.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå