Hensikten

Hensikten med dette forsøket er å finne amplituden, periode og frekvens for en elastisk pendel. Samtidig som å gjør oss kjent med PASCO Capstone.

Utstyr

  • PC med analyseprogram (PASCO capstone).
  • Fjær
  • Lodd
  • Stativ

Framgangsmåte

Vi startet med å feste loddet til fjæra og henge opp den elastiske pendelen i stativet. Deretter satt på sensor ned på stativet, slik at det kan ta opp bevegelsen til den elastiske pendelen.

Deretter koblet vi sensoren med PC gjennom en USB kobler, og åpnet PASCO Capstone slik at vi kan få bølgebevegelsen som et mønster med tabell på resultater.

Vi satt loddet i gang slik at vi får en jevn fin svingebevegelse. Ut fra den bølgemønstre vi fikk til den elastisk pendel, klarer vi å finne amplituden, periode og frekvens til svingebevegelsen.

Innholdsfortegnelse
Hensikten
Teori
Utstyr
Framgangsmåte
Resultater og observasjon
Drøfting og feilkilder
Konklusjon

Utdrag
Det finnes tre pendel typer Ballistisk pendel, Elastisk pendel, og Torsjonspendel. En elastisk pendel er et legeme som kan svinge regelmessig omkring en likevektsstilling.

En enkel form for en slik pendel er et lodd som henger i en skruefjær av stål.

Legg merke til at svingetiden til en elastisk pendel er uavhengige av tyngdekraft, mens svingebevegelse er avhengige av tyngdekraft.

Det er fordi tyngdekraft har påvirkning på massen også loddet som er henget på fjæret (pendelen).

For eksempel hvis du skal finne svingebevegelsen til en elastisk pendel på månen, ville du se at massen du har på pendel går opp.

Dette er fordi det er lavt tyngdekraft (gravitasjonskraft) på månen, enn det er på jorden. Og ifølge Newtonsloven (gravitasjonsloven) stemmer dette her.

I dette forsøket skal vi finne amplituden, tid og frekvens til elastisk pendelen. A er Amplitude som er det Maksimalutslag i en bølgelengde.

Og T står for periode, som er tiden for en hel bølge, og for å finne T må vi ta bølgefart (V) delt på frekvens (F).

Og til slutt F som er frekvens, og vi kan finne frekvens ved å dele antall svingninger delt på periode.

Eller kan og finne frekvens ved å ta antall svingninger per tids enhet som kan skrives som: F=1/T.