Elastisk Pendel | Fysikk Forsøk

Hensikten

Hensikten med dette forsøket er å finne amplituden, periode og frekvens for en elastisk pendel. Samtidig som å gjør oss kjent med PASCO Capstone.

Utstyr

  • PC med analyseprogram (PASCO capstone).
  • Fjær
  • Lodd
  • Stativ

Framgangsmåte

Vi startet med å feste loddet til fjæra og henge opp den elastiske pendelen i stativet. Deretter satt på sensor ned på stativet, slik at det kan ta opp bevegelsen til den elastiske pendelen. Deretter koblet vi sensoren med PC gjennom en USB kobler, og åpnet PASCO Capstone slik at vi kan få bølgebevegelsen som et mønster med tabell på resultater. Vi satt loddet i gang slik at vi får en jevn fin svingebevegelse. Ut fra den bølgemønstre vi fikk til den elastisk pendel, klarer vi å finne amplituden, periode og frekvens til svingebevegelsen.

Innholdsfortegnelse
Hensikten
Teori
Utstyr
Framgangsmåte
Resultater og observasjon
Drøfting og feilkilder
Konklusjon

Utdrag
Det finnes tre pendel typer Ballistisk pendel, Elastisk pendel, og Torsjonspendel. En elastisk pendel er et legeme som kan svinge regelmessig omkring en likevektsstilling.

En enkel form for en slik pendel er et lodd som henger i en skruefjær av stål. Legg merke til at svingetiden til en elastisk pendel er uavhengige av tyngdekraft, mens svingebevegelse er avhengige av tyngdekraft...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå