Innholdsfortegnelse
Teori
Utstyrsliste:
Fremgangsmåte:
Resultat
- Amplituden er 0.9 meter
Periode
- Perioden er 1s
- Frekvensen er (1/1) Hz
Konklusjon
Kilder

Utdrag
Frekvensen til en pendel er hvor mange frem og tilbake svinger det er i løpet av et sekund, målt i hertz. Perioden av en bølge, T, er hvor lang tid det tar en bølge å vibrere en hel syklus.

Disse to begrepene er omvendt proporsjonale med hverandre: f = 1 / T og T = 1 / f. For eksempel, hvis en bølge tar 1 sekund å svinge opp og ned, er bølgeperioden 1 sekund.

Frekvensen er den gjensidige av det, 1 syklus / sek, fordi det bare skjedde en syklus i løpet av et sekund.

Hvis en bølge imidlertid tok et halvt sekund å svinge opp og ned, ville perioden for den bølgen være 0,5 sekunder, og frekvensen ville være den gjensidige, eller 2 sykluser per sekund.

Så du ser at en bølge med lang periode har lav frekvens, mens en bølge med kort periode har høy frekvens.

Elastisk pendel et objekt som et lodd eller metal kolde som henger i en spiralfjær og kan svinge om en livekslinje i en lengre retningen til fjæren