Innholdsfortegnelse
Hensikt:
Hypotese:
Fremgangsmåte:
Resultat:
Feilkilder
Konklusjon

Utdrag
Forsøket vi gjorde i dag gikk ut på å undersøke hvordan kapasiteten til en buffer avtar når konsentrasjonen av syre-baseparet avtar.

Ved å gjøre dette finner vi sammenhengen mellom bufferkapasiteten og konsentrasjonen til bufferen når syre/base forholdet er konstant. Markante fargeendringer er også med på å fortelle oss noe om bufferkapasiteten.

---

Fra denne tabellen ser vi at de tre reagensglassene med ufortynnet buffer har liten fargeendring. Både løsningen med tilsetting av NaOH og den med tilsetting av HCl viser liten fargeendring.

Mens i de tre løsningene med fortynnet buffer ser vi en fargeendring. Tilsetting av HCl ga en endring fra blågrønn til en mer gulgrønn farge, mens tilsetting av NaOH ga fargeendring til en mer sterk blåfarge.

Løsningene med vann ser vi har størst fargeendring. Der endrer fargen seg fra blå til helt gul etter tilsetting av saltsyre, og fra blå til mørkeblå etter tilsetting av NaOH.