Innholdsfortegnelse
Hypotese:
Fremgangsmåte:
Resultat:
Hypotse:
Resultat:
Utstyr:
Hypotese:
Fremgangsmåte:
Resultat:

Utdrag
Fremgangsmåte:
Vi startet med å fylle et bannbad med varmt vann, for så å putte glukose i reagensrør, ta oppi litt vann litt vann, riste, også å putte Feglingsvæske i blandingen.

Så puttet vi reagensrøret i vannbad for å varme opp væsken. Først var den blå, så ble den litt grønnaktig, før den skiftet til gul, og tilslutt gikk den sakte men sikkert over til en oransje farge.
Dette skjer p.g.a. glukose består av monosakkarider, som reagerer med Fehlingsvæske.

Resultat:
Hypotesen vår var rett – den skiftet farge. Vi visste derimot ikke hvilken farge den ville skifte til. Av dette forsøket har vi derfor lært at når glukose / et annet monosakkarid reagerer med Fehlings væske skifter det farge til oransje.