Forsøk av natron og eddik | Naturfag rapport

Innholdsfortegnelse
Hensikt:
Forskningsspørsmål:
Hypotese
Teori
Utstyr
Metode
Resultater/diskusjon:
konklusjon

Utdrag
Hensikten i dette forsøket var å jobbe med prosessen i en vitenskapelig arbeidsmetode. Det som var forventet etter å ha tenkt ut en hypotese, var at gassen ville bli mer jo mer eddik vi hadde i.

Ved hjelp av resultatene var dette lett å se at det stemte. For hver kolbe hadde vi i 10ml mer eddik, og for hver ballong vi målte diameteren på såg vi at ballongen ble noen centimeter større.

Ifølge teorien vil blandingen av natron og eddik danne en gass (karbondioksid). Resultatene viste at gassmengden økte størrelsen på ballongen.

Da vi startet med forsøket (jeg og Hennie) var vi veldig oppmerksomme på hva vi gjorde og brukte. Derfor analyserte vi alle åpningene på Erlenmeyerkolber, og størrelsen på alle ballonger. Den ene ballongen var for liten, og derfor sprakk den når jeg prøvde å ta den rundt åpningen.

En feilkilde kunne være at vi ikke målte nøyaktig nok vekten på natron, at det dannes for mye eller for lite gass. Det kan også være hull i ballongene, som vil føre til at forsøket blir unøyaktig.

En annen feilkilde kunne være at vi ikke var oppmerksomme på ballongen mens den ble fylt av gass, eller at vi ikke målte nøyaktig nok diameteren rundt ballongen.

Men vi holdt om på ballongåpningen fast over kolbeåpningen når den ble fylt av gass, og vi målte nøyaktig nok rundt ballongen.

Resultatet var at vi fikk rette og fine ballonger som ble gradvis større avhengig av hvor mye eddik vi brukte. På grunn av det eneste feilkilden som kunne ha påvirka vårt forsøk, er mengden natron. Da vi ikke vet hvor godt nøyaktig vekta var.
Under er det et diagram som viser diameter på ballong, avhengig av mengden eddik.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå