Utstyr:

Destillert vann, teskje, vernebriller, 3 reagensrør, begerglass 250 ml, Fehlings væske, rørepinne, fruktose, glukose, sukrose, varmeplate, merketape, tusj.

Hensikt:

Lære hvordan man kjemisk kan påvise monosakkarider

Teori:

Fehlings Væske (CuSO4NaOH) inneholder kobbersulfat. Kobbersulfat (CuSO4) er blått, men i reaksjonen med monosakkarider, reagerer dette med en OH-gruppe fra monosakkaridet til Cu2O som er rød-oransje. Vi har følgende reaksjonsligning for kobber: 2Cu2+ + 4OH→ Cu2O + 2H2O

Hypotese:

De stoffene som inneholder monosakkarider vil endre farge når de reagerer med fehlings væske. Dette vil være glukose og fruktose.