Påvisning av fett og proteiner i melk | Naturfag

Innhold
Utstyr:
Hensikt:
Teori:
Hypotese:
Metode:
Resultater og observasjoner:
Drøfting og feilkilder:
Konklusjon:

Utdrag
Utstyr:
1 dl lettmelk, begerglass 300 ml, propanbrenner med trefotstativ, rørepinne/glasstav, eddik, reagensrør, Fehlings væske, begerglass 100 ml, spiseskje, termometer.

Hensikt:
Lære hvordan man påviser fett og proteiner i melk.

Teori:
En kjemisk reaksjon vil ta plass mellom atomene i melk og atomene i eddik og fehlings væske. Fehlings Væske har originalt sett en blå farge. Siden melk ikke er en homogen blanding, men en olje-i-vann-emulsjon, kan vi bruke eddik til å skille ut proteinene.

Når løsningen reagerer med monosakkarider og noen typer disakkarider, laktose og maltose, vil fehlingsvæske endre farge til gul. Ettersom melk inneholder laktose, kan vi bruke denne væsken.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter