Kjemisk likevekt | Forsøk | 5 i karakter

Innledning
Dette er en rapport fra forsøket 1M kjemisk likevekt. Hensikten med forsøket var å undersøke hva som skjer når vi utsette en kjemisk likevekt for ytre påvirkninger

og observere det som skjer når likevekten blir forstyrret. Vi skal bruke Le Châteliers prinsipp for å gjøre dette.

Innholdsfortegnelse
Denne likevekten vi forstyrre er:
De utstyrene vi brukte i forsøket var:
Kjemikalier:
Framgangsmøte
Hypotese
Forsøk 1: I dette forsøket tilsatte vi 3 dråper Fe(NO3)3.
- vår hypotese:
- Observasjon:
Forsøk 2: I dette forsøket tilsatte vi ½ spatel av KSCN.
- Vår hypotese:
- Observasjon:
Forsøk 3: I dette forsøket tilsatte vi 7 dråper AgNO3. En tilsetting av det lettløselige saltet AgNO3 fører til at det dannes Et fast stoff, AgSCN(s).
- Vår hypotese:
- Observasjon:
Forsøk 4: I dette forsøket tilsatte vi 12 dråper Na2HPO2-4.
- Vår hypotese:
- Observasjon:
Feilkilde
Konklusjon

Utdrag
Vi mente at løsningen ville få en mørkere farge. Fordi etter Le Châteliers prinsipp, vil likevekten forskyves i en retning slik at den ytre påvirkning blir motvirket.

Dersom vi tilsatte mer av reaktanten (høyere konsentrasjon av det mørkeste reaktant), ville det blir dannet mer av produkter.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå