Innledning
Hensikten med dette forsøket er finne ut om fargen på seigmannen har noe å si for fjærkonstanten.

Innholdsfortegnelse
Teori:
Hypotese:
Utstyrsliste:
Metode:
Resultater
Diskusjon:
Konklusjon:

Utdrag
Teori: Ifølge Hookes lov er F=k*x. Dette betyr at kraften F, er like stor som forlengelsen/forkortelsen x, multiplisert med fjærkonstanten k.

Denne loven om elastisitet tilsier at når en kraft brukes for å få en elastisk gjenstand til å rette seg ut, vil den være proporsjonal.

Kraften vil også være motsatt rettet av strekningen til gjenstanden (Callin, Pålsgård, Stadsnes, & Tellefsen, 2012).

Hypotese: Fargen på seigmannen har ikke noe å si for fjærkonstanten.

Det vil si at de ulike seigmennene med forskjellige farger ikke vil strekke seg i ulike lengder ved bruk av samme Newtons kraft.

Utstyrsliste:
-Seigmenn
-Tape
-Saks
-Kraftmåler
-Linjal

1. Beina på de ulike seigmennene ble tapet sammen.

2. Deretter ble kroken på kraftmåleren festet i et hull i tapen. (Det var litt problematisk, så kraftmåleren ble hektet over beina på seigmennene.)

3. Seigmannen ble lagt inntil en linjal med hodet ved 0. Den ble holdet fast mens den ble strekt av kraftmåleren. Først 0,5N-1,0N-1,5N og til slutt 2,0N.

Det samme ble gjort med de tre ulike fargene.

---

I dette forsøket fikk vi motbevist vår hypotese. Hypotesen vår stemte ikke med resultatet, da de ulike fargene strakk seg i ulike lengder med samme Newtons kraft.

Da vi satte resultatene fra de ulike seigmennene i en regresjonsanalyse i Geogebra, og valgte den matematiske modellen «lineær funksjon», fikk vi et funksjonsuttrykk som tilsvarer Hookes lov; F=k*x.

De tre seigmennene hadde relativt ulike funksjonsuttrykk. Den grønne og oransje seigmannen hadde nokså like uttrykk, med nesten samme variabel og forskjellen på konstantene var 2.

Funksjonsuttrykket til den røde seigmannen derimot, skilte seg mer fra de to andre.