Innholdsfortegnelse
Hensikt
Utstyr
Teori
Arbeidsmetode
Resultater
Konklusjon

Utdrag
Når vi hadde laget grafen etter å ha sett over resultatene fikk vi se at det var som forventet.

Jo flere kaffefilter vi kastet ned, jo fortere traff de gulvet. Vi fikk også se at ut fra grafen vi lagde kunne vi regne oss frem til cirka hvor lang tid det ville ta for 10 kaffefilter å treffe bakken, når vi kun hadde tilgang på 5.

I følge grafen min regnet jeg ut at det ville ta cirka 2 sekunder for 10 kaffefilter å treffe bakken, og da vi sjekket med 10 kaffefilter tok det i underkant av 2 sekunder for kaffefiltrene å treffe bakken.