Naturfagsrapport: Loken

Innledning
Den 6. September dro vi på tur til Loken. Loken er et økosystem som består av både biotiske og abiotiske faktorer. Det spesielle med Loken er vel at skogen/område har alle fasene i en sekundærsuksesjon, bortimot. Vi tok bilder og målinger fra de ulike suksesjonene.

Suksesjon er en forandring som skjer i naturen, som for eksempel når en skog hogges ned, eller når et tjern gror igjen til å bli en myr. Vi har to typer suksesjoner, primær og sekundær. Primærsuksesjon er en veldig sjelden, skjer kun steder der det ikke har vært frø eller røtter, som for eksempel vulkanøy eller en isbre.

Loken er en sekundærsuksesjon, som består av en alle de forskjellige stegene i en sekundærsuksesjon.

Første steget er pionerfasen, pionerfasen er de første vekstene som begynner å komme på et åpent område, som for eksempel en åpen hogstflate.

Artene som vokser i denne fasen er glad i mye sollys og tåler også en del vind med tanke på at det det ikke er noen trær der for å dempe vinden, de har en evne til å spre seg mye, disse artene kalles pionerarter.

Neste fase er konsolideringsfasen, denne fasen er en konkurranse mellom de forskjellige treerne. Det er viktig å vokse fort å bli størst, på den måten vil man overleve. Som oftest er det grantrærne som ender opp med å vinne. Derfor ender som oftest klimaksfasen (siste fase i en suksesjon) med en ren barskog.

Innholdsfortegnelse
Innledning 2
Utstyrsliste: 2
Stasjon 1: Pionerfasen 3
Stasjon 2: konsolideringsfasen 7
Stasjon 3: Klimaksfasen 11
Stasjon 4: Tjern til myr 14

Utdrag
Andre plassen vi var innom var en blandingsskog, dette var dessverre en ganske liten skog, nesten som et kratt. Blandingsskogen var i den fasen vi kaller konsolideringsfasen. Konsolideringsfasen kalles for konkurransefasen fordi det er denne fasen det blir avgjort om det er bartrærne eller bjørka (kan også være andre trær) som ender opp med mest sollys, og dermed overlever. Som oftest er det grantrærne som ender opp med mest sollys og som overlever.

Det var 10 grader i lufta og 12 grader i bakken. Lyset lå på 3800 lux. Luftfuktigheten lå på rundt 66. Skogen består av ulike planter og trær, noe som gjorde skogen mørk og tett. Noen av disse plantene og treerne er de du kan se nedenfor i tabellen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå