Stråling fra radioaktive kilder | Skjerming | Naturfagsrapport

Innholdsfortegnelse
Hensikt
Utstyr
Teori
Arbeidsbeskrivelse
Resultat
Drøfting
Konklusjon

Utdrag
Hensikt: Hensikten med forsøket var at vi skulle finne ut hvilke typer materialer som skal til for å stoppe forskjellige typer stråling.

Utstyr: Utstyret vi brukte i forsøket var en geigerteller, radioaktive stoffer og tre forskjellige materialer som kan brukes til å stoppe strålingen.

Teori: Vi vet at det finnes tre forskjellige hovedtyper av stråling som stammer fra radioaktive kilder. Disse tre kalles for alfastråling, betastråling og gammastråling.

Vi vet også at det er mulig å beskytte seg mot stråling fra radioaktive kilder, til en viss grad. Gammastråling er så energirik at vi aldri vil klare å stenge all denne strålingen ute.

Alfa- og betastråling derimot, består av mange partikler med masse. Disse vil lettere kollidere med atomer og molekyler, og vil derfor også bli raskere stoppet enn det y-fotonene, altså gammastrålingen, blir.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå