Galvanisk element med sitron | Naturfagsrapport

Innhold
Hensikt
Utstyr
Teori
Hypotese
Arbeidsmetode
Resultat

Utdrag
Hensikt: Hensikten med dette forsøket var å finne ut hva som ledet mest strøm (volt) gjennom en sitron. Dette ved hjelp kobberelektroder pluss andre metaller som aluminium, jern, magnesium og sink.

Utstyr: Sitron, kobberelektrode, sink, jern, aluminium, magnesium, voltmeter, krokodilleklemmer, rød og blå ledning og sandpapir.

Teori: I dette forsøket skal vi omdanne den kjemiske energien i de spontane redoksreaksjonene. Da skal disse bli omgjort til elektrisk energi. Ved en redoksreaksjon er det dette som skjer, og det er når elektroner overføres mellom de forskjellige partiklene at enten en reduksjon eller en oksidering skjer.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter