Hypotese:

lyspæren vil begynne å lyse fordi kjemisk energi som har blitt omdannet til elektrisk strøm, går gjennom elektrodene og ledningen.

Metode:

Vi tar kobbersulfat løsningen i det ene begeret, og sinksulfatløsningen i det andre. Vi plasserer så kobberelektroden i begeret med kobbersulfatløsningen, og sinkelektroden i begeret med sinksulfatløsningen.

Vi kobler en ledning mellom de to elektrodene, med et voltmeter i mellom (for å kunne se at det oppstår elektrisk strøm). Vi trenger også en saltbro mellom de to begerene, for å nøytralisere konsentrasjonen av Natrium i sulfat løsningene.

Utstyr:

  • Vernebriller og hansker
  • 2 begerglass
  • Kobber og sinkelektrode
  • 2 ledninger og 2 krokodilleklemmer,
  • Voltmeter/pære
  • Eventuelt trekkpapir (for å lage saltbro)
  • Kobbersulfatløsning (Cu(SO4)2
  • Sinksulfatløsning (ZnSO4)
  • Natriumsulfat (Na2SO4)