Galvanisk Element | Naturfag Rapport

LABRAPPORT- FORSØK 5

Hensikt

Vi gjennomførte forsøket fordi vi skulle se hvordan man kan fremstille elektrisk energi, og fordi vi skulle lære mer om galvaniske elementer og hvordan de fungerer.

Utstyr

 • 2 små begerglass
 • Saltbro (strimmel av trekkpapir)
 • Voltmeter
 • 2 ledninger
 • 2 krokodilleklemmer
 • 1 sinkstrimmel (Zn)
 • 1 kobberstrimmel (Cu)
 • ZnSO4- løsning (Cu2+-ioner)
 • CuSO4– løsning (Cu2+)
 • KNO3– løsning til saltbro

Fremgangsmåte

 • Vi forberedte forsøket ved å finne alt vi trengte av utstyr og ved å klargjøre forsøksstedet og utstyret
 • Vi fylte omtrent 30 ml med kobber- og sinkløsningene i hvert av begerglassene
 • Vi festet kobber- og sinkstrimlene i krokodilleklemmer som vi koblet til hver sin ledning
 • Vi la metallstrimlene i hvert sitt glass, kobberstrimmelen i kobberløsningen og sinkstrimmelen i sinkløsningen.
 • Vi lagde en bro fra den ene løsningen til den andre med saltbroen
 • Vi koblet ledningene til krokodilleklemmene og kunne nå lese av spenningen på voltmeteret

Innholdsfortegnelse
Hensikt
Bakgrunnsteori
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater
Diskusjon
Konklusjon
Kilder

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
 • Oppgaven blir kvalitetssjekket
 • Vent i opptil 1 time
 • 1 nedlastning
 • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå