Galvaniske element | Naturfag

Innholdsfortegnelse
Hensikt:
Utstyr:
Fremgangsmåte:
Resultat:
Hvorfor skjer dette?
Reaksjonslikning:
Konklusjon:

Utdrag
Det galvaniske element er elektrokjemisk element der kjemisk energi omsettes til elektrisitet. Elektrodene er nedsenket i en elektrolytt – altså saltløsningene. (Alle ioner i vann vil oppføre seg som elektrolytter, altså et stoff som leder strøm.)

Energien frigjøres ved at elektrolytten virker på den ene eller begge elektrodene, og løser opp eller omdanner disse kjemisk.

Det vil si at når man forbinder de to elektrodene med en ledning, vil elektronene begynne å gå gjennom ledningen fra sinkstaven til kobberstaven fordi at disse to ikke direkte berører hverandre – ledningen berører begge, noe som fører til at elektronene må gå igjennom ledningen.

(Sammenlikning for å gjøre det mer forstålig: dersom to mennesker ikke har hverandres telefon-nummer, men disse har en felles venn – og de to menneskene som ikke har hverandres nummer av en eller annen grunn må kommunisere med hverandre, må dette gå igjennom vennen de har felles.)

Når vi etter hvert må “koble inn” en saltbro er dette fordi at det når ionene blander seg ut i løsningen rundt sinkstaven, samtidig som det blir færre rundt kobberstaven oppstår det en ladningsforskjell mellom de to stoffene. For at ikke elektronene skal stoppe opp trenger vi en saltbro. Her trekkes de negative ionene i saltbroa mot overskuddet av positiv ladning rundt sinkstaven, imens de negative går motsatt vei.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå