Naturfag | Notater

Innholdsfortegnelse
NATURFAG KAP 9 PRØVE
- Fullstendig
- Ufullstendig
2. Hva er biomasse?
3. Hva er biodiesel?
4. Diskuter kort om biomasse er fornybart.
5. Hva er elektrolyse?
6. Forklar og tegn elektrolyse av vann.
7. Hva skal man gjøre med brukte batterier?
8. Hvorfor er litium et godt metall til batterier?
9. Hva er batterikapasitet?
10. Hva er en brenselcelle?
11. Forklar og tegn en brenselcelle som går på hydrogengass og oksygengass.
12. Hvilke ulemper og fordeler er det ved en brenselcelle?
- Ulemper
- Fordeler
13. Hvordan kan man fremstille hydrogen?
14. Hva er utfordringen med å lagre hydrogen?
- Spekter
- Elektromagnetisk stråling
- Foton
- Gammastråling
- Hva går dopplereffekten ut på?
- Hvem var Kristian Birkeland?
- Hva er en bølgelengde?
- Hva er frekvens?
- Hvilke to måter kan man kan forklare lys?
- Hva viser det elektromagnetiske spekteret?
- Hva er radiobølger?
- Hva er infrarød stråling?
- Hva er synlig lys og ved hvilke bølgelengder finner vi dem?
- Hva er ultrafiolett stråling?
- Hva er røntgenstråling?
- Hva er et emisjonsspekter og hva viser det?
- Hva er et absorpsjonsspekter og hva viser det?
- Hva menes med energitilstander til et atom(eksitering av atom)? Forklar hva som skjer.
- Forklar godt 4 metoder som brukes til å finne informasjon om stjerner; temperatur, sammensetning, bevegelse og avstand. (en av hver)
- Hvordan stjernen er bygd opp:
- Om stjernen beveger seg fra eller mot oss- dopplereffekten:
- Avstanden til stjernen:
- Hva er en solstorm?
- Forklar godt hvordan nordlyset oppstår. Tegn en figur.
- Hvorfor får man ulike farger på Nordlyset?
- Hvem var Kristian Birkeland? Forklar hvordan modellen han terrellaen fungerte.
- Hva viser nordlysovalen?
- Hvorfor er Norge så sentrale i forskningen av nordlyset?

Utdrag
Fullstendig- Alle forbrenningsreaksjoner er raksjoner med oksygen. Hver gang man tenner et bål, en fyrstikk eller et stearinlys, Så er det oksygenet i luften som reagerer med stoffet som brenner.

En Forbrenningsreaksjon er en redokseaksjon der oksygenet reduseres, og stoffet som brenner som oksideres Når et grunnstoff reagerer med oksygen

så dannes det en kjemisk forbindelse mellom grunnstoffet og oksygenet. Slike stoffer kaller vi Oksid.
Nmhjuuyyu0++4

Ufullstendig- Hvis det ikke er nok oksygen under en forbrenning, så vil en ufullstendig forbrenning forekomme. Dette vil skape en fargeløs, luktfri og giftig gass som heter kullos (CO)

2. Hva er biomasse?
- Biomasse kan være at all biomasse kan bli laget i dag av biologiske materiale. Det er også en fellesbetegnelse på brensel fra trær, gjødsel, og skogsavfall.

3. Hva er biodiesel?
- Biodiesel er laget av olje og fett som organiske ressurser fra planter og avfall fra matindustrien.

4. Diskuter kort om biomasse er fornybart.
– Biomasse er en fornybar energi men det er mer en betinget fornybar ressurs fordi biomasse er noe vi må ta vare på.

Som for eksempel biomasse bruker trær og hvis vi kutter opp trær blir vi tom for det men hvis vi dyrker like mye som vi kutter på ett år mister vi ikke trær.

Så det er en fornybar energi men vi må kunne ta vare på det sånn at vi har det forhåpentligvis hele livet for oss og de som kommer etter oss.

5. Hva er elektrolyse?
- Elektrolyse er en metode for å skille molekyler eller gjøre om salter til grunnstoffene de består av, ved hjelp av en elektrolytt. Det er de motsatte av det galvaniske element. Det omdannes elektrisk energi til kjemisk

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå