Kjemi | Notater

Innholdsfortegnelse
Addisjonsreaksjon
Substitusjonsreaksjon
Eliminasjonsreaksjon
Kondensasjonsreaksjon
Hydrolyse
Redoksreaksjoner
- Oksidasjonstall i organiske stoffer
- Oksidasjon av alkoholer
- Enkle kjennetegn på oksidasjon og reduksjon av organiske stoffer
- Motsatte reaksjoner – en oversikt
- Reaksjonsmekanismer

Utdrag
Addisjonsreaksjon
En addisjonsreaksjon er en reaksjon der et molekyl binder seg til en dobbeltbinding mellom to karbonatomer, og det blir dannet ett nytt stoff.

---

Substitusjonsreaksjon
En reaksjon der et atom eller en atomgruppe i et molekyl blir erstattet av et annet atom eller en annen atomgruppe, kaller vi en substitusjonsreaksjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå