Hypoteser:

Skål 1: Denne skålen består av kaliumheksacyanoferrat(III) og fenolftalein. Siden denne skålen ikke inneholder salt, vil jernet ruste men ikke like fort som de andre. Den vil dermed få en svak rosafarge.

Skål 2:  Denne skålen består av kaliumheksacyanoferrat(III), fenolftalein og salt. Siden at denne skålen inneholder salt vil vi få en raskere reaksjon enn i den første skålen. Den vil dermed bli blå med bittelitt rosa.

Skål 3: Denne skålen består av kaliumheksacyanoferrat(III), fenolftalein og salt. I denne har vi sink med jern rundt. Sinken vil fungere som en offeranode for jernet, vi vil få dannet en rosafarge.

Skål 4: Denne skålen består av kaliumheksacyanoferrat(III), fenolftalein og salt. I denne har vi kobber med jern rundt kobber. I denne vil vi få dannet både en blåfarge fordi jernet vil fungere som en offeranode for kobberet.

Skål 5: Denne skålen består av kaliumheksacyanoferrat(III), fenolftalein og salt. I denne skålen har vi dekket en jernbit med blanko. Blankoen vil ligge som et belegg utenpå jernet og dermed hindre rust. Dermed vil det ikke oppstå noen farge i denne skålen.