Syre basetitrering | Rapport

Innledning
Hensikt
Hensikten med dette forsøket var å bestemme konsentrasjonen av husholdningseddik CH_3 COOH ved titrering med en sterk base NaOH.

Innholdsfortegnelse
Innledning
- Hensikt
Teori
Utførelse
- Utstyr/kjemikalier
- Sikkerhet:
- Fremgangsmåte
Resultater/observasjoner
- Beregninger:
Diskusjon
Konklusjon

Utdrag
Baser er kjemiske stoff som er det motsatte av syrer og de tar opp hydrogenion. Når de reagerer med vann får vi et hydroksidion (OH-) og en baserest, også kalles en alkalisk løysing. Slik som syra, deler vi basene inn i svake og sterke.

De sterke tar opp alle H+-ioner, altså en fullstendig protolyse. Mens de svake tar bare opp nok eller minimalt av hydrogenionene, slik protolyse blir mindre enn 5%. pH-en i en basisk løysing er alltid pH 7.

˃Syre-basetitrering, er en volumetrisk titrering som brukes til å finne ut konsentrasjonen av en ukjent base eller syreløsing.

Generelt defineres titrering som en kvantitativ analysemetode og der finnes ulike titreringer; fellingstitrering, kompleksometrisk titrering osv.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå