Hypotese:

Hypotesen min var at I ioner i løsningen vil danne I2 ved den positive elektroden. Jeg trodde også at K+ ioner i løsningen ville danne K ved den negative elektroden.

Mulige oksidasjoner:

2Iˉ à I2 + 2eˉ                                E˚oks=-0,54

2H2Oà4H+ + 4e + O2                        E˚oks= -1,23

2H2Oà2H+ + 2e + H2O2              E˚oks= -1,78

Mulige reduksjoner:

K+ + e àK                                     E˚red= – 2,93

2H2O + 2eà H2+ 2OH               E˚red= – 0,83

Fremgangsmåte:

Vi tilsetter indikatoren Fenolftalein i Kaliumjodidløsningen. Fenolftalein er indikatoren. Kobler to elektroder mot ett batteri ved hjelp av ledninger, og legger så elektrodene i løsningen. Det er viktig at elektrodene ikke rører hverandre, for å få best mulig resultat.

Innholdsfortegnelse
Hypotese:
Fremgangsmåte:
Observasjoner:
Resultat:
Diskusjon: