Hypotese:

At vi kan spalte kobberklorid til kobber og klorgass ved hjelp av en elektrisk strømkilde.

Metode:

Vi satt to elektroder oppi et begerglass med elektrolytt; kobberklorid. Vi koblet elektrodene til batteriet ved ledninger.

Utstyr:

Mikroplate/ begerglass

4,5 V batteri eller 6 V likestrømskilde

2 karbonelektroder

2 ledninger

CuCl2 løsning

Vernebriller og hansker

Innholdsfortegnelse
Utstyr:
Hensikt:
Teori:
Hypotese:
Metode:
Resultater og observasjoner:
Konklusjon:
Kilder: