Hypotese:

Kobberelektroden vil bli en anode og Kobber vil bli skilt ut. Den andre elektroden vil bli katoden og det vil bli dannet en gass der.

Fremgangsmåte:

Setter to elektroder i en elektrolyse av Kobbersulfat, CuSO4 (aq). Den ene elektroden er en kobberelektrode som vi setter nedi løsningen, mens den andre elektroden setter vi i løsningen men vi setter også ett gassoppsamlingsrør over den pga hypotesen.

Vi forbinder elektrodene med ledninger og en spenningskilde, f.eks et batteri. Vi har også et Amperemeter tilkoblet i kretsen for å måle strømmen.

Innholdsfortegnelse
Hypotese:
Fremgangsmåte:
Observasjoner:
Resultat:
Diskusjon: