Kjemi begreper kap 1 | Kjemi Oppgave

Oppgavebeskrivelse
- Hva er et ion?
- Hva er et molekyl?
- Hva er et salt?
- Hva er et isotop?
- Enhet for atommasse er u.
- Elektronparbindinger
- Edle og uedle metaller

Utdrag
Metallbindinger er en binding mellom metaller og et eksempel på en sterk binding. Det er tettpakket atomer som ligger stabilt opp på hverandre.
Ytterelektronene, altså elektronene i det ytterste elektronskallet deles fritt. De beveger seg fritt i en elektronsky.

I en metallbinding er det sterke krefter mellom positive metallioner og negative elektronskyer. Dette gjør at det blir tett pakket sammen som kalles tetteste kulepakning.

Noen av egenskapene til metaller:
- De har høyt smeltepunkt; fordi de sitter så tett pakket sammen slik at det er vanskelig å separere de.
- Leder strøm: Dette er fordi elektronene beveger seg fritt i elektronskyer, så er det lett å flytte på seg. Strøm er jo elektroner i bevegelse.
- Leder varme: Varme er også elektroner i bevegelse. Elektronene beveger seg jo fritti metallbindinger.
- Lett å forme: Passer godt inn i hverandre, lagende passer som hånd i hanske. Lett å dytte på.

Vi kan ofte finne metaller i ren form, men metaller som gull (Au) er veldig mykt og derfor ofte bundet sammen med noe annet for å bli sterkere.
Samme med jern (Fe) blir blandet med annet stoff for å bli sterkere og dette danner stål.
Stål er jern og karbon. Karbon legger seg slik at jern ikke får bevegd seg. Hullene er fylt opp med små karbonatomer. Da kan ikke lenger jernet smelte like lett, og vil derfor heller knekke.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå