Innholdsfortegnelse
Gruppe
Egengruppe
Eksperimentell sosialpsykologi
Fordommer
Formell gruppe
Formell leder
Fremmedgruppe
Sosialt nettverk
Uformell gruppe
Uformell leder
Gruppepolarisering
Grupper
Gruppeterapi
Mobbing
Primærgruppe
Referansegruppe
Sekundærgruppe
inngruppe
Utgruppe
Sosial fasilitering
Sosial inhibisjon

Utdrag
Grupper er en sammensetting av mennesker samlet rundt et felles mål. Det finnes mange ulike typer grupper.

Det er fire ting som kjennetegner en grupper

1. Medlemmene har et eller flere felles motiver eller mål, som blir bestemt av den retningen gruppen beveger seg i.

2. Medlemmene utvikler et sett normer som klargjør grensene for hvilke gjensidige forhold som kan bli etablert, og hvilken aktivitet som blir utført i gruppen.

3. Hvis samspillet fortsetter, blir det etablert et sett av roller, og gruppen skiller seg stadig mer ut fra andre grupper på grunn av felles kjennetegn.

4. Et nettverk av gjensidig tiltrekning blir utviklet på basis av om medlemmene liker hverandre eller ikke.

egengruppe
– dem vi identifiserer oss med og har en betydelig lojalitet i forhold overfor

eksperimentell sosialpsykologi
– har sin opprinnelse i USA på begynnelsen av 1900-tallet. Baserer seg på klassiske eksperimenter som dreier seg om gruppepåvirkning, holdninger og fordommer.

Kjente eksperimenter er gruppeeksperimentene til Sherif og konformitetsstudiene til Asch.