Begreper i Biologi (forklaring & eksempler)

Innholdsfortegnelse
Begrep:
Forklaring:
Eksempel:

Utdrag
Begrep:
Habitat
Nisje
Miljøfaktor
Generalist
Spesialist
Atferd
Instinkt
Altruisme
Eusosialitet
Flokkatferd
Vandringer/migrasjon
Stimulering
Motivering
Pregning

---

Habitat:
Forklaring: Individets levested eller "adresse" i økosystemet. Dvs. Området individet er best egnet eller tilpasset til å leve.
Eksempel: Eks. En fisk trives best i havet. Funker dårlig på land.


Nisje
Forklaring: Ressursene en art utnytter i et økosystem. Det er også de miljøfaktorene som påvirker individet.
Eksempel: Eks. Elgen spiser trær som rogn, selje, furu og osp. Nisjen kan dog forandre seg selv om habitatet er det samme.
Eks. En fugl spiser små insekter og larver de første leveukene, men senere vil spise planter og bær.


Miljøfaktor
Forklaring: Dette påvirker habitatet og nisjen til en art. Dersom en miljøfaktor endres, vil de påvirke et økosystem og føre til at arter kan forsvinne og andre kan dukke opp.
Eksempel: Eks. Mindre sel i et økosystem vil påvirke både isbjørn- og spekkhugger bestanden da selen er en viktig næringskilde for begge artene.


Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå