Innholdsfortegnelse
• Demokrati:
• Folkesuverenitet:
• Politisk likhet:
• Pluralisme:
• Rettstat:
• Diktatur:
• Indirekte demokrati:
• Direkte demokrati:
• Offentlige overføringer:
• Omfordelingspolitikk:
• Interessekonflikt:
• Verdikonflikt:

Hva var årsakene til at diktaturet i Øst-Tyskland (og de andre østblokklandene) forsvant rundt 1990?

Pek på årsakene til at diktaturer er vanskelig å avskaffe. Bruk eksempler fra filmen.

Utdrag
• Demokrati: Ordet betyr folkestyre. Den politiske makten ligger hos folket, og alle skal ha lik mulighet til å delta i politikken.

Folket kan delta indirekte og direkte. Alle medlemmene har samme mulighet til å delta i politikken, konkurranse om makten, fri presse og organisasjonsfrihet, rettsikkerhet, politikkfrie soner.

• Folkesuverenitet: Folket skal sammen bestemme hvordan samfunnet skal fungere, som skjer gjennom frie valg.

• Politisk likhet: Alle skal ha de samme mulighetene til å påvirke samfunnsutviklingen og delta i det politiske livet.

• Pluralisme: Et demokratisk samfunn har ordninger som ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet.

Alle skal på tro på hva de vil, kjempe for sine synspunkter og rettigheter. Alle blir respektert, selv om man ikke er like.

• Rettstat: For at et samfunn skal være demokratisk må man ha en rettstat. Ingen skal bli straffes uten en dom.

Man har rett til å få saken sin i en domstol der man får en forsvarer. Politiet håndhever lovene, stortinget lager lovene, og domstolene dømmer etter loven. De er derfor uavhengige.

• Diktatur: Makten er samlet hos en person eller en liten gruppe som har kommet til makten uten frie valg.

I et samfunn med diktatur er det bare noen få som har retten til å delta i politikken, det er ingen konkurranse om makten, myndighetene kan gripe inn i alle sider ved menneskelivet, politiske beslutninger blir tatt av maktelite som ikke representerer folket, ingen rettsikkerhet.