Fag begreper kap 2-3 | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Hva er sosialpsykologi?
Hva er en gruppe?
Hva er en primærgruppe?
Hva er en sekundærgruppe?
Hva er en formell gruppe?
Hva er en uformell gruppe?
Hva er en medlemmsgruppe?
Hva er en referansegruppe?
Hva er inngrupper og utgrupper?
Sherifs eksperiment - Røverhulen; hva forteller dette forsøket oss om gruppedynamikk?
Hva er gruppedynamikk?
Hva er sosial fasilitering?
Hva er inhibisjon?
Hva er tilskuereffekten?
Hva er ansvarspulverisering?
Hva er sosial loffing?
Hva er gruppetilhørighet?
Hva er gruppepress?
Hvilke behov kan grupper dekke?
Hva er gruppetenkning?
Hva er gruppepolarisering?
Hva er gruppekonformitet (knytte inn Solomon Asch' forsøk)?
Hva er privat konformitet?
Hva er offenlig konformitet?

Sosialisering
Sosialiseringsagent
Primærsosialisering
Sekundærsosialisering
Tertiærsosialisering
Kultur
Formell sosialiseringsagent
Uformell sosialiseringsagent
Adaptasjonsprosess
Imitasjon
Identifisering
Internalisering
Sosial kompetanse
Empati
Egosentrisme
Prososial atferd
Samarbeidsferdigheter
Selvkontroll
Selvhevdelse
Ansvarlighet
Segregering
Assimilering
Integrering
Flerkulturell kompetanse
Kontaktteori
Sosial identitetsteori
Kulturrelativisme
Etnosentrisme

Utdrag
Sosialpsykologi er den del av psykologien som omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker og hvordan det formes av verdier, holdninger, sosiale systemer og den aktuelle situasjon. Sosialpsykologien har typisk fokus på individet i en sosial situasjon

---

Inngrupper er grupper vi identifiserer oss med, som gir oss våre sosiale identiteter og som vi har lojalitet til.Hvis du for eksempel spiller fotball på et lag, vil laget ditt utgjøre inngruppen for deg.

Markerer ofte forskjeller til andre grupper, som kalles ut-grupper. «Vi» og «de andre»Utgrupper er grupper han eller hun føler forakt for, eller ser på som konkurrenter eller motstandere, for eksempel et annet fotballag enn ditt eget.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå