Innholdsfortegnelse
Demokrati som styreform.

Utdrag
Forklar grunnleggende om demokratiet, og hvordan Norge blir påvirket av å være et demokrati

Det er flere grunner til at jeg merker at vi lever i et demokrati i Norge. Jeg vet at folket får lov til å være med å bestemme gjennom indirekte demokrati.

Det er både stortingsvalg og kommunevalg, så vi får sjansen til å være med på å endre vårt nærvær, og landet generelt.

Jeg har også ytringsfrihet. Jeg skal få lov til å mene hva jeg vil, så lenge det ikke skader andre. Hvis man klarer å være fredelig om hva man mener, så skal det være fullt lov.

Jeg kan også tro på hva enn jeg vil, uansett hvilken religion. Jeg kan i tillegg dra hvor enn jeg vil i verden, og komme tilbake uten problemer.

Å leve i et land uten demokrati ville vært svært annerledes, men det kommer an på hva slags styreform det ville vært istedenfor.

I en republikk, så ville det vært vanskeligere å ha så mye å si om hvem som burde styre, men jeg hadde fortsatt hatt mine egne rettigheter.

Et diktatur for eksempel, ville vært noe helt annet. I Kina så blir man overvåket døgnet rundt, og visse folkemengder blir undertrykket for å tro på religionen de tror på.

Det hadde også vært vanskelig å dra ut og inn fra et land, eller funnet ut om hvordan verden rundt meg er.

I Nord-Korea er det ulovlig å dra ut, og forsøk på å rømme vil føre til død hvis du blir tatt. De skaper også mye propaganda og får veldig lite informasjon om resten av verden.

Elevrådet på skolen bruker indirekte demokrati. Dette er slik det fungerer: Man velger først elevrådsrepresentanter, som da er klassemedlemmer som vil inn i elevrådet.

Dette blir da avgjort gjennom valg, slik at klassen kommer med en felles avgjørelse om hvem som skal bli representant.