Innledning
Ola er en far som har en datter. Datteren har en venninne som datteren vet at selger narkotika.

Hun ender opp med å fortelle dette til Ola, som er usikker på hva han egentlig burde gjøre. I tillegg er Ola veldig gode venner med faren til venninnen.

Drøft de forskjellige etiske modellene og hvordan dette kan føre til forskjellige utfall.

Denne situasjonen er svært komplisert, og kan ha mange utfall. Her er noen av alternativene for handling:

Utdrag
Hadde Ola hatt et pliktetisk syn derimot, så ville han mest sannsynlig sagt ifra. Silje selger tross alt narkotika, og ikke minst til yngre.

Hun bryter loven, og nå som Ola vet om det, så bryter han loven ved å ikke si ifra. Han vil nok mest gå å si ifra til faren til Silje, i håp om at han vil sette en stopper for det.

Men sier han ifra til faren til Silje, så er det ikke sikkert at det blir gjort noe med. Hvis Ola mener at pliktetikken virkelig er viktig i dette scenarioet, så hadde det beste vært å si ifra til politiet.

De ville ordnet opp i det gjennom loven, og ville mest sannsynlig vært tryggere for Kari også.

Samtidig, så kan dette være ganske farlig for Kari, for i dette Scenarioet har ikke Ola tenkt over hva som kan skje med Kare, men tenker heller på hva han kan gjøre for å sette en stopper for det.

Men hvis Ola hadde hatt et konsekvens-etisk syn, så er det en god del muligheter som kunne skjedd:

Hvis Ola hadde hatt et Egoistisk syn, ville han kun oppfordret Kari til å ikke si ifra, og si at hun må slutte å henge med Silje.

Det er for farlig for Kari å fortsette det vennskapet, og Ola og Kari har jo tross alt ikke noe å gjøre med Siljes situasjon i det hele tatt.

Dette ville ført til mest trygghet for Ola og Kari, men ført til at situasjonen til Silje holder seg lik, eller i verste fall blir forverret.