Innledning
Mange filosofer har skrevet om kjønn på forskjellige måter. Det er mange ting som fortsatt diskuteres innen filosofi, og særlig utover 1900-tallet til i dag har diskusjonen om kjønn utvidet seg radikalt i forhold til hva den var tidligere, takket være en rekke filosofer.

Kanskje det er best å sammenligne noen nye synspunkt på 1900-tallet med eldre meninger for å vise til kontrasten mellom dem.

Utdrag
Utover 1900-tallet oppstod fler og fler kvinnelige filosofer og politiske aktivister, som oftest også feminister, som kom med enda fler innspill om kvinner.

Filosofi og høyere utdanning har ofte diskriminert mot kvinner historisk, og ikke latt dem delta, så da filosofer som Judith Butler ga ut verk var dette noe veldig nytt innenfor filosofi.

Butler selv er mest kjent for sine verk om kjønn og hvordan kjønn er et sosialt fenomen, noe som på den tiden var en helt ny idé.

I motsetning til forskjellsfeminismens idé om at kjønn er noe grunnleggende som man er født med, argumenterer butler for at kjønn er en opptreden, og at opptredenen er måten man uttrykker kjønnsidentiteten sin på.

Ved å utføre ting som er ansett for å være assosiert med ett kjønn, kjønnsroller, så opptrer man som det kjønnet. (Duignan, u.å.)

Som man kan se har vi kommet langt fra Aristoteles’ sprø tanker om sæd. Mange av de mer progressive ideene som har kommet etter har vært bra for utviklingen av kvinners rettigheter, spesielt John Stuart Mill, som har vært en liten gnist som har startet en flamme senere i historien.

Også Judith Butler har hatt et utrolig bidrag til kjønn innenfor filosofi, og har bragt inn dette nye perspektivet hvor kjønnet ditt sosialt og kjønnet ditt rent biologisk er to helt forskjellige ting.

Likevel må jeg si meg mer uenig i Butlers tanker om opptreden, og hvordan det er det som bestemmer kjønnet ditt.

Hva med mennesker som ikke bryr seg om kjønnsroller? Hvilket kjønn er en person som ikke utfører noen kjønnsroller?

En kvinne som ikke gidder å ha på sminke eller kle seg feminint blir fremdeles ansett som kvinne med mindre hun selv sier noe annet.