Innholdsfortegnelse
Bakgrunn
Analyse av tekst
Budskap
Motiv og form
Budskap

Utdrag
Bakgrunn
- Hører hjemme i kristendom

- Den er ganske sentral, mye gjenfortalt

- Det er ukjent forfatter, men det sies å bli skrevet rundt 75-90 e.kr. Blir uttalt som Lukas.

- Dette var en tid hvor det var urolig i verden og i Europa. Det var mye fattigdom og det var vanskelig å leve visse steder.

Denne teksten gjenspeiler at man på passe på å ikke bruke opp alt man har med en gang, og hvis man velger å være sparsommelig så kan man tjene på det, istedenfor å gå under. Var i et patriarkat, som generelt var mye mer viktig på denne tiden.

Analyse av tekst
- Dette er en del av Lukas evangelium, men er mer spesifikt en lignelse.

Evangeliene handler om Jesus og hans vei tilbake hjem frem til sin korsfesting. Her gir han ut visdom om hvordan man skal gjøre det godt i livet for å komme til himmelen. Lukas viser ofte til nåde, og de svake i samfunnet

- Tekstene før sønnen som kom hjem handler om andre syndere, og kapittelet starter med at Jesus tar imot syndere og tollerne for å fortelle dem historier.

Historiene som kommer før er -Sauen som ble funnet igjen, og -Sølvmynten som ble funnet igjen.

Alle tre historiene har ganske like premiss, og er der for å fortelle om at syndige mennesker likevel vil bli tilgitt, hvis de velger å innse at de selv trenger det.

- Som de fleste tekster i bibelen er den delt opp i korte paragrafer som til sammen blir en hel tekst.

Teksten er ganske rett frem. Den er på en måte delt opp i tre deler i tillegg, der første del er nedgang, andre er å avgjørelse og tredje er oppgang.

- De viktige personene i teksten er faren og hans to sønner. Andre viktige elementer er formuen, gjøkalven, begrepet sønnen min var død og er blitt levende.

Budskap
- Selve meningen med teksten er at man har lov til å synde, så lenge man selv velger å bli bedre igjen.