Filosofi – Thales, John Locke, Laozi | Religion

Innholdsfortegnelse
Filosofisk tidslinje:
Antikken: Thales
Nyere tid: John Locke
Østlig: Laozi:
Kildeliste:

Utdrag
John Locke var en engelsk filosof som levde på 1600-tallet. Han er kjent for hans bidrag i kampen mot spesielt tre samfunnsproblemer: hvordan skolesystemet burde være, hvem som bestemmer over oss, og hva vi skal gjøre med folk som har forskjellige religioner fra oss.

Locke blir betraktet som en overgangsfigur mellom rasjonalismen og empirismen. Locke var påvirket av rasjonalistiske ideer i den forstand at han var leget og hadde utgangspunkt i naturvitenskapen. Likevel regnes Locke som en av de første britiske empirismene.

Empirismen er læren om at alle påstander om virkeligheten skal ha sitt grunnlag i erfaring og at den er vår eneste kunnskapskilde.

Locke ble født i en by i Somerset i 1632 og døde i 1704. Da han var 10 år gammel, brøt den Engelske borgerkrigen ut. Det var hendelser under denne krigen, slik som henrettelsen av Kong Charles 8. som førte til Lock sine filosofiske spørsmål.

Lock studerte medisin i Oxford for å bli doktor, men dette endret seg da han ble kjent med politikeren Antony Ashley Cooper. Locke flyttet inn med Cooper i London for å hjelpe Cooper med en lever sykdom. På grunn av Cooper sin politiske status, deltok Lock i mange politiske debatter i denne perioden...

---

Mye er uvisst om den kinesiske filosofen Laozi. Han levde fra 601 fvt. t døde i 531 fvt. da han var 70 år gammel. Laozi regnes som grunnleggeren av taoismen, men spilte også en viktig rolle for den tidlige kinesiske mystisismen.

Laozi skrev sin lære i traktaten «Daodejing». Laozis lære kan handler om den underliggende harmonien som finnes i verden, som ledes av dao, veien. Veien blir beskrevet som «gangen til verden» og som veien til lykke og harmoni.

Traktaten kan minne om bibelen ettersom den gir vage instruksjoner om hvordan man skal leve et bra liv. For å kunne følge dao, hjelper det ikke bare å lese den, men man må være i stand til å utføre Wu Wei, som kan oversettes til flytende og uanstrengt handling. En av retningslinjene som Laozi beskriver er å være tilstede i øyeblikket og gi opp alle komplekse tanker iblant...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå