Innholdsfortegnelse
Tegn en Bowmans kapsel med Henles sløyfe. Forklar hva som foregår i de ulike delene av sløyfen.

Forklar hvordan hormonet ADH virker ved urinutskillelse.

Utdrag
Bowmans kapsel går over i en nyrekanal, der de ulike områdene i kanalen har forskjellige funksjoner.

Nyrekanalen kveiles ned og opp igjen, og danner det vi kaller for Henles sløyfe. Nyrekanalen er omgitt av blodårer som leder filtrert blod fra nyrene.

Urin produksjonen starter ved en filtrasjon av blodet som ledes via en tynn arterie som forgreiner seg til kapillærårenøstet i hver nefron.

Filtrasjonen skjer ved at blodet kommer med høyt trykk og presses over i bowmans kapsen.

Den filtrerte væsken kalles forurin, og inneholder mye vann, salter/ioner, glukose og aminosyrer. Forurinen går fra kapselen videre gjennom nyrekanalen.

I den første delen av nyrekanalen skjer det en reabsorpsjon av enkelte molekyler og ioner fra forurinen, som tilbakeføres gjennom passiv - (diffusjon og osmose) og aktiv transport til blodet.

Videre transporteres filtratet til Henles sløyfe. I den nedadgående delen, som bare er permeabel for vann, transporteres store mengder vann tilbake til blodet.

I den oppadgående delen transporteres ioner (Na+, Cl-) ut ved aktiv transport, som medfører at vann fra forurinen diffunderer ut blodet i den nedadgående delen ved osmose.