Innholdsfortegnelse
Vekst
Hvilke stoffer trenger plantene for å vokse?
Viktige grunnstoffer for plantene:

Utdrag
Vekst hos planter er resultatet av flere samvirkende faktorer: celledeling, økning i cellens volum og utvikling av vev.

Ofte definerer vi plantevekst som en økning i biomassen til hele eller deler av planten. Dette er prosesser som krever energi.

Det grunnleggende i all plantevekst er cellevekst og celledeling. Etter celledeling er cellene små, derfor må cytoplasmaet øke, nye celleorganeller dannes, og enzymer må produseres.

Da er det viktig at alle de nødvendige byggestoffene er til stede. Cellene kan ikke bare fylle på med ny innmat uten at celleveggen også blir større.

Alle celler har de samme genene og kan teoretisk utvikle seg til en hvilken som helst celletype ved differensiering. Cellene blir organisert i vev og videreutviklet til de oppgavene de skal ha.

Blant annet blir celleveggen tykkere med mer lignin, cellen får sin faste form avhengig av hva slags type celle det er, og cytoplasmaet utvikles. Resultatet er for eksempel at bladceller får klorofyll, ytterhud får kutikula og vedrørscellene dør.

Vekst er et resultat av celledeling, økning av cellevolumet og differensiering av celler og vev.

Differensiering vil si at cellene utvikler seg til forskjellige oppgaver. Hvilke stoffer trenger plantene for å vokse?

Faktorer som plantene trenger for å vokse, kalles abiotiske (ikke-levende) faktorer. De abiotiske faktorene er vann, lys, temperatur, mineraler og gassene 02 Og Co2.

Til fotosyntesen trenger plantene Co2 fra lufta og vann fra jorda. I jorda finnes det også oppløste stoffer som plantene trenger når de skal lage andre kjemiske forbindelser enn glukose.

I DNA er nitrogen et viktig stoff, og i ATP trengs det fosfor. Tabellen viser kva planter bruker noen av disse stoffene til.

Det er forutsetninger for normal vekst. Alle typer jordsmonn inneholder humus, mineraler, luft og vann, men innholdet varierer mye og påvirker på den måten hvilke planter som lever hvor.

Ulike planter har ulike krav til sine omgivelser, og de påvirker også hverandre. Temperatur og lys spiller også en viktig rolle.