Transport innad i planter | Biologi oppgave

Utdrag
Transpirasjons- og kohesjonsteorien er altså basert på disse tre hypotesene, for ingen av de holder godt nok alene.

Det er bare sammen at de kan forklare hvordan vannet kan nå så høyt som det gjør. Rottrykket har relativt liten innvirkning på vanntransporten. Det er fordampningen fra bladene som er selve drivkraften i vanntransporten.

Det er det som løfter vannet opp. Kohesjonen mellom vannmolekylene forhindrer vannsøylene i å falle fra hverandre, mens adhesjon gjør at de kan motstå tyngdekraften.

Ingen av hypotesene kan altså alene forklare vanntransporten i plantene! Vanntransporten i plantene kan forklares ut fra en sum av trykk og krefter: atmosfæretrykk, rottrykk og fordampning.

Transport av fotosynteseprodukter: Det har vært lansert flere hypoteser om hvordan transporten av sukker foregår. Den mest anerkjente forklaringen kalles for trykkstrømshypotesen. Produksjonsstedet er de grønne plantedelene, fordi det er der fotosyntesen foregår, mens målcellene er ikke-grønne plantedeler, som røtter, skudd, blomster.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter