Innholdsfortegnelse
1. Naturen rundt oss
2. Taksonomi
3. Biologisk mangfold
4. Tilpasning og atferd
5. Celler
6. Transport gjennom cellemembranen
7. Transport, vekst og utvikling hos planter
8. Formering hos planter
9. Hormonsystemet og nervesystemet hos mennesket
10. Transport og bevegelse hos mennesket
11. Menneskets immunforsvar
12. Organsystemer hos dyr
13. Formering hos dyr

Utdrag
6.1 Cellemembranen kontrollerer transport inn og ut av celler
Alle celler er omgitt av en cellemembran som beskytter innholdet i cellen mot omgivelsene.

Cellemembranen fører kontroll med hva som slipper inn i og ut av cellen. Vi sier at cellemembranen har en selektiv permeabilitet.

Det betyr at noen stoffer slipper gjennom, mens andre blir stoppet. Et annet og eldre fagord for selektiv permeabilitet er semipermeabel.

Det betyr «halvt gjennomtrengelig» og er dermed et mindre dekkende ord. Selv om hver celle er omgitt av en cellemembran, står cellene i kontakt med hverandre, og de samarbeider med hverandre.

Samarbeidet foregår på den måten at cellene transporterer stoffet til og fra hverandre via cellemembranen.

Cellemembranen og egenskapene den har, er derfor helt avgjørende for alle de livsviktige prosessene som skjer i cellene.

6.2 Hvordan cellemembranen er bygd opp
Cellemembranen er svært tynn, bare mellom 5 og 10nm.

Den er så tynn at det på én millimeter er plass til mellom 100 000 og 200 000 cellemembraner lagt oppå hverandre. Selv om cellemembranen er ekstremt tynn, tåler den mye.

1 nanometer = 10-9 meter, = 10-6 millimeter.
1000 nm = 1ug, 10-6 m

Fosfolipider
Lipider er et fellesnavn på alle fettaktige stoffer som ikke kan løses i vann.

Både fett, voks, talg og steroider, f.eks. kjønnshormoner, er lipider. Cellemembraner inneholder en spesiell type lipider som er helt avgjørende for egenskapene og funksjonene deres: fosfolipider.

Fosfolipidene utgjør det meste av byggesteinene i cellemembranene. Vanlig fett er av typen triglyserider.

Et triglyseridmolekyl er satt sammen av 4 molekyler: 1 glyserolmolekyl og 3 fettsyremolekyler.

Et fosfolipidmolekyl likner i struktur på et triglyseridmolekyl, men i et fosfolipid er 1 av de 3 fettsyremolekylene erstattet av et fosfatmolekyl.

Til fosfatet er det som regel bundet et lite eller et stort organisk molekyl (merket som R).

Molekylet kan f.eks. være aminosyren serin eller alkoholen glyserol. Det finnes også fosfolipider der R står for bare et hydrogenatom.

Cellemembranene i forskjellige celletyper har ulike fosfolipider. For eksempel består cellemembranene hos røde blodceller av andre fosfolipider enn cellemembranen hos hudceller (epitelceller). Både R og fettsyresammensetningen i fosfolipider kan variere.