Prøve | Biologi planter

Innholdsfortegnelse
gjøre rede for og sammenligne forskjellene mellom de ulike formeringsmetodene hos planter.
drøfte hvordan de ulike formeringsmetodene hos planter oppstod i forhold til utviklingen på jorda.
Forklare inngående begrepene sporeplante, kjønnsplante, dobbel befruktning.
Kan drøfte opptak og transport av vann og oppløste stoffer hos planter
kan drøfte hvilke tilpasninger planter har til ulike levevilkår.
Kunne drøfte kappløpet mellom planter og plante etere.

Utdrag
Vannet kommer inn i roten(overflaten men mest rothårene), og følger rørene oppover i stengelen og ut i bladene. Bare en liten del av vannet som blir brukt til fotosyntesen. Når vannet fordamper, blir det erstattet av nytt vann fra roten.

Mineralene er forskjellige ioner, og blir fraktet gjennom ytterhuden ved aktiv transport, men vannet kommer med osmose. Røttene skiller ut noen ioner samtidig som de absorberer andre, pga er ikke alltid bruk for alt. Vannet kan ta to veier inn til ledningsvevet.

Ene veien er gjennom cytoplasmaet i barken. Den andre er gjennom kanaler mellom cellene i barken. I begge tilfeller går vannet gjennom barken til innerhuden.

Vedrørene transporterer vann og mineraler fra roten til andre deler av planten. Besrår av døde celler uten organeller. Blir bare transportert vann ved passiv transport. Silrør er levende celler, og transporten er passiv. Sukrose blir blir fraktet i silrørene. Blir fraktet i begge retninger.

Vannet blir fraktet fra vedrørene inn i palisadeceller og svampceller og vider inn i kloroplastene ved osmose. Her foregår forosyntesen, der CO2, o2 og vann blir diffundert gjennom spalteåpningene.

Luften er tørrere uten for treet, og derfor skjer det en fordampning. Det skapes et undertrykk i vedrørende som forplanter seg nedover i stengelen og trekker vannet oppover gjennom stengelen.

Kohesjon er tiltrekning mellom de polare vannmolekylene. Adhesjon er tiltrekning mellom vannet og veggene i vedrørene. Planter tar aktivt opp ioner fra jorda, som gjør at vann diffunderer inn i roten og det dannes et rottrykk som presser vannet oppover.

Vanntransporten i plantene kan forklares ut fra en sum av flere faktorer. Fordampning, kohesjon, adhesjon og rottrykk. Dette kalles transpirasjons- pg kohesjonsteorien.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå