Innholdsfortegnelse
- Rubisco
- Den lysavhengige reaksjonen:
- Fotosystem II:
- Fotosystem I:
- Glykolysen:
- Krebs syklusen:

Utdrag
Rubisco består av 16 polypeptidkjeder kveilet opp og er katalysatoren i den første reaksjonen i calvin-syklusen.

Når karbon blir bundet sammen kalles dette karbonfiksering og det er dette som skjer i første reaksjonen i calvin- syklusen.

Så rubisco er det første enzymet som deltar i calvin-syklusen og det den gjør er å fiksere karbondioksid og rubisco fikserer tre karbondioksidmolekyl per sekund og detter er veldig lav og det er derfor viktig at cellene har store mengder av rubisco og det er vanlig at 50% av enzymene i cella er Rubisco.

Karbonfiksering er essensielt for å at fotosyntesen skal fungere og at glukose skal bli dannet og kunne bli omdannet til andre organiske forbindelser som er livsviktig for verden at skjer.

---

Fotosystem II:

Fotosystem II består av klorofyll og en elektrontransportkjede. Det som skjer er at sollys treffer klorofyllet og 2 av elektronene i det ene atomet i klorofyllmolekylet blir eksitert.

De eksiterte atomene blir så tatt opp av en elektronakseptor og sendt gjennom en elektrontransportkjede.

Nå blir klorofyllet positivt ladd da det mistet to elektron. For å kunne ta opp mer solenergi så må klorofyllet bli nøytralt igjen og for å bli nøytralt igjen så tar klorofyllet opp to elektron fra et vannmolekyl og det blir da spaltet til oksygen og H+-ion.

Det er her oksygen blir danna som et biprodukt. Nå er det et overskudd av H+-ion i tylakoidmembranen og det oppstår en spenning pga ladningsforskjellen og når elektronene går gjennom elektrontransportkjeden så bruker proteinene noe av energien fra elektronene til å pumpe H+ion fra utsiden av tylakoidmembranen til innsiden.

Dette gjør at spenningen øker og det begynnet og hope seg opp med H+-ion i granum.

I tylakoidmembranen så er det transportporter som består av ATP-ase-enzym og det er disse som katalyserer reaksjoner der ATP blir dannet.