Prøve i organisk kjemi | 6 i karakter

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1
Forklar begrepene

Oppgave 2
Sett systematiske navn på forbindelsene

Oppgave 3
Tegn strukturformel

Oppgave 4
a) Tegn tre Strukturisomere forbindelser av C5H12, og sett på navn
b) Hvilken av forbindelsene har høyest kokepunkt, og hvorfor?
c) Tegn strukturformel for etan, etanol og etanal
d) Hvordan er løselighet i vann og kokepunkt for stoffene i c)? Lurt å sammenligne de tre stoffene.

Utdrag
Alkoholer der C-atomet som er bundet til OH-gruppen er bundet til to C-atom

Stereoisomeri hvor like atomgrupper/atomer sitter på samme side av en dobbeltbinding

Organiske forbindelser med funksjonell gruppe C=O, der C-atomet er bundet til to C-atomer
Dannet av sekundære alkoholer

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå