Organisk kjemi | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Alle organiske stoffer inneholder karbonatomer. Unntak: Gassene CO og CO2 hører ikke med til organiske stoffer.

Innholdsfortegnelse
Forskjellen på organiske og ikke organiske stoffer:
Antall kjente organiske stoffer:
Hydrokarboner:
Alkan:
Alkaner:
Systemnavn:
Egenskaper ved alkaner:
Mettede hydrokarbonkjeder:
Polare og upolare egenskaper:
Metangass, propangass og butangass:
Alkener:
Alkyner:
Alkaner brenner godt:
Alkoholer:
Kjemiske navn:
Flerverdige:
Egenskapene til:
- Metanol:
- Etanol:
- Propanol:
- Glykol:
- Propylenglykol og glyserol:
- Isomerer:
Karboksylsyrer:
Estere:
Løsemidler:
- Regel:
Karbohydrater:
Hvordan er et monosakkarid/disakkarid/polysakkarid bygd opp?
- Monosakkarid:
- Disakkarid:

Utdrag
Hydrokarboner:
Det er organiske forbindelser som bare inneholder hydrogenatomer og karbonatomer. Alkaner, alkener og alkyner er hydrokarboner. Karbonatomene er bundet sammen på ulike måter.

Alkan:
Alkaner er hydrokarboner som inneholder bare enkle elektronparbindinger (enkeltbindinger). Ingen alkaner deler mer enn ett elektronpar.

Karbonatomer inne i kjeden er bundet til to karbonatomer og to hydrogenatomer, mens karbonatomer i enden av kjeden har tre hydrogenatomer rundt seg.

Alkaner:
Metan (CH4), Etan (C2H6), Propan (C3H8), Butan (C4H10) og Pentan (C5H12)

Systemnavn:
Når vi setter navn på alkoholene, er utgangspunktet det hydrokarbonet med samme antall karbonatomer i kjeden. Alkoholen får samme fornavn som dette hydrokarbonet samt endelsen – ol. Enkleste alkoholene: Metanol, etanol, propanol og så videre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå