Forberedelse til prøve | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Jordbruksrevolusjonen, årsaker og konsekvenser:
- Klimaendringer
- Befolkningspress
- Mangel på storvilt
- Svibruk
- Ulempene
- Åkerbruk

Kjennetegn på de første sivilisasjonene:
- Sivilisasjon
- Bysamfunn
- Skriftspråket
- Sosial lagdeling
- Organisert jordbruk
- Felles normer og religion
- Ordensvern:
- Konsekvenser:

Styringsformen i Athen:
- 500 mannsrådet i Athen
- Embetsmenn og strateg.

Styringsformen i den romerske republikken:
Romerriket - republikken
- Folkeforsamling
- Rådet – senatet

Likheter og forskjeller på styringsformene:

Romerrikets vekst og fall, Årsaker
- Ytre årsaker:
- Indre årsaker:

kristendommen i Romerriket

oppgaver side 30
1. hva var fordelene med jordbruk i forhold til jakt og sanking og hva var ulempene?
- Fordelene
- Ulempene

2. når og hvor oppsto de første sivilisasjonene?

3. hva er egnt en sivilisasjon?

4. Hvem hadde innflytelse i den greske bystaten, og hvem ble holdt utenfor?
- Borgere:
- Ikke borgere:

5. Hva er forskjellen på aristokrati og et demokrati?

6. Hva kjennetegner den hellentiske kulturen, og hvordan oppsto denne?

7. hvem hadde størst makt i den romerske republikken?

8. nevn noen virkninger av den romerske ekspansjonen

9. hvor oppsto kristendommen, og hvorfor ble den etterhvert oppfattet som en trussel mot det romerske samfunnet?

Utdrag
Klimaendringer gidde bedre dyrkingsforhold, men det hadde en konsekvens og det er at storvilt døde eller forsvant.

Befolkningspress, det var for mange folk som levde på et område. De måtte finne nye måter og finne mat og ressurser. Det var trusler og vold på hverandre for å få tak i mat og ressurser for å overleve.

Mangel på storvilt er grunnet til klimaendringene, dem døde eller forvant grunnet til at det ble for varmt.

Andre konsekvenser var at det ble økt matoverskudd, frigjorde arbeidskraft, åpnet for spesialisering og fremvekst av de første sivilisasjoner.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå