Prøve i historie – middelalderen i Norge | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
1. Hva markerer starten og slutten på det vi kaller vikingtiden i Norge? Hendelser og ca. årstall?
2. Mange kilder, særlig utenlandske beretninger, forteller om vikingenes brutalitet og voldelige handlinger. Hvordan vil du se på denne typen kilder fra et kildekritisk perspektiv?
3. Hva var årsakene til at vikingene dro ut på vikingferd/tokt?
4. Hva kan årsakene til et ønske om rikssamling ha vært, og hvordan kan ønsket om å innføre kristendommen ha spilt en rolle her?
5. Innføringen av kristendommen – brudd og/eller kontinuitet?
6. Hva var hovedårsaken til borgerkrigene i høymiddelalderen?
7. Vi ser gjerne at perioden 1217 – 1349 var en storhetstid i Norge. Var det det? I så fall på hvilken måte? For hvem?
8. I 1349 rammes Norge av svartedauden. Hva ble konsekvensene av dette, både på kort sikt og lang sikt.
9. Når du ser utviklingen gjennom middelalderen med nåtidens øyne, kan vi se begynnelsen på et moderne samfunn på noen områder (samfunnsutvikling, rettigheter, lover og regler, demokrati …)?
10. Hva slags viktig hendelse skjedde i 1536, og hva ble konsekvensen av dette?

Utdrag
- Starten på vikingtiden var slaget ved Lindisfarne i 794, Lindisfarne var et kloster nord på de britiske øyene, det var bare munker bosatt der med masse gull. De kristne munkene her sin jobb var naturligvis bare å skrive og sende brev til andre kristne kloster og kirker.

- Slutten på vikingentiden blir ofte sett på når vi tapte slaget ved Stamford Bridge, dette slaget tok sted litt utenfor York og ikke hvor fotballstadion til det engelske fotball laget Chelsea spiller.

Dette slaget var 1066 og var når Harald Hardråda skulle prøve å ta over den engelske tronen, men dessverre ble han drept og vikingentiden var over, en annen faktor var at Norge holdt på å bli kristen på denne tiden så da var enden nær for vikingentiden.

---

- Fra et kildekritisk perspektiv så kan man jo se at det er mange forskjellige kilder fra andre land som sier det samme som vil vise at det er noe sannhet i det, dette er på grunn av at det er veldig vanskelig at flere medier fra forskjellige land skulle blitt enig om å spre fakenews

og man kan jo tenke over at vi i Norge lærer jo og om at vikingene var brutale når de dro ut på tokt i Europa, og man sier og hva jeg har lært, og hørt fra en tidlig alder at vikingene de plyndra og voldtok damer når de dro på tokt, det var det handlet om.

Når man ser på det er det ikke så langt fra sannheten og da kan man jo se at de var nok brutale mennesker.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå