Språksituasjonen i Norge | Prøve

Oppgavebeskrivelse
1. Hva er spesielt med det norske teateret?
2. Hvorfor oppstod debatten om skriftspråket i Norge på 1800-tallet?
3. Kan du nevne noen av endringene i 1907-reformen?
4. Språksituasjonen i Norge er annerledes enn i våre naboland, Sverige og Danmark. Hva er det som gjør språksituasjonen i Norge så spesiell?
5. Kan du si noe om foreldreaksjonen mot samnorsk? Hva gikk den ut på og når fant den sted?
6. Nynorsk har gått tilbake i Norge siden 1940-tallet? Hva tror du noen av årsakene kan være?
7. Kan du si noe om oppvurderingen av samisk kultur og språk etter 1960 i Norge?
8. Hvorfor var norske styremakter så opptatt av å fornorske den samiske kulturen på 1800-tallet?
9. Kan du si noe om ideologien til bevegelsen Østlandsk reisning (1916)? Hvilken betydning fikk den for 1917-reformen?
10. Vi har to tellemåter i Norge. Når ble den nye tellemåten innført og hva gikk den ut på?

Utdrag
I 1814 måtte Danmark avstå fra Norge til den svenske kongen, og den lange unionstiden med Danmark var over. Norge fikk dermed en mer selvstendig stilling i unionen med Sverige, og Sverige ga opp ganske tidlig at svensk skulle bli skriftspråk i begge landene.

Noe annet som satte preg på norsk kulturdebatt var at nasjonalromantikkene mente det var en nær sammenheng mellom ”folkesjelen”, nasjonen og språket. Det ble skrevet flere norske bøker på 1800-tallet enn noen gang tidligere

Utviklingen innenfor språkvitenskapen satte preg på debatten om skriftspråket. Det første universitetet i Norge ble etablert i Kristiania i 1811, og her ble studiet norrønt språk et eget forskningsområde midt på 1800tallet.

Utdanning for flere er både en demokratisk tanke og en nødvendigforutsetning for at et moderne samfunn skal fungere. Utbyggingen av skolesystemet kom derfor til å sette preg på språkdebatten, særlig etter 1860, da det kom nye skolelover, og da skoletilbudet på landsbygdene ble bedre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå