Biologi prøve kap | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
8.1 Vev, organer og organsystemer

8.2 Kommunikasjon i kroppen skjer gjennom hormoner og/eller nerver

8.4 Stoffer som påvirker hormonsystemet

8.5 Nerveceller
- Membranpotensialet
- Natrium-kalium-pumpen
- Aksjonspotensialet
- Signaler overføres i synapsene

8.6 Stoffer som påvirker nervesystemet

8.7 Det sentrale og perifere nervesystemet

8.8 Sansene

9.6 Bevegelsesapparatet
- Skjelett og ledd
- Muskler

Spørsmål
-1. Hva er vev?
-2. Hva er de forskjellige type vevene og hva er deres funksjon?
-3. Sammenlikn hormonsystemet og nervesystemet.
-4. Hva er en nervecelle? Hva er deres hovedfunksjoner?
-5. Hvilke tre typer nerveceller finnes det?
-6. Forklar følgende bilde.
-7. Hva er et membranpotensial?
-8. Hva er et hvilepotensial?
-9. Forklar hvordan natrium-kalium-pumpen fungerer.
-10. Forklar hvordan et aksjonspotensial oppstår.
-11. Hva er terskelverdien for aksjonspotensialer?
-12. Hva er en adapsjon?
-13. Hvordan overføres signaler gjennom synapser?
-14. Nevn noen stoffer som kan skade nervesystemet.
-15. Hvordan påvirker rusmidler nervesystemet?
-16. Hva deles nervesystemet inn i?
-17. Fortell litt om de ulike delene av hjernen.
-18. Hva er refleksbuer?
-19. Hvordan inndeles det perifere nervesystemet?
-20. Forklar hva som skjer med kroppen vår når en fare nærmer seg.
-21. Hva slags type sansereseptorer har vi, hvilken sans hører de til og hvor i kroppen har vi de?
-22. Fortell om de ulike delene av øyet.
-23. Hva er staver og tapper?
-24. Forklar hvordan mennesker ser.
-25. Fortell om inndelingen av øret.
-26. Forklar hvordan mennesker hører.
-27. Hvilke ulike typer hørseltap finnes det?
-28. Hva er ledd?
-29. Hva er muskler? Hvilke typer muskler har vi?
-30. Hvilke typer muskelfibre har vi?

Utdrag
Innenfor huden ligger et tynt lag med muskler. Under dette er den tykke hodeskallen, kraniet. Innenfor kraniet er det tre hjernehinner som dekker hjernen og ned ryggmargen.

Mellom de to innerste hinnene er det cerebrospinalvæske som demper støt mot hjernen. Det finnes også væske inni hjernen. Den ytterste delen av storhjernen er hjernebarken, 5mm tykk.

Den består av den grå substans, som er nerveceller med korte aksoner. Alt innenfor hjernebarken kalles for den hvite substans, som består av nerveceller med lange aksoner dekket med gliaceller og forbindelsesceller.

Mennesker og andre pattedyr har en relativt stor storhjerne i forhold til andre dyregrupper på grunn av større antall forbindelsesceller.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå