Innholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Utstyr:
Utførelse:
Figur:
Resultater:
Feilkilder:
Konklusjon:
Kildehenvisning:

Utdrag
Formål:
Vi setter opp en infusorie kultur den 07.09.2015. Vi begynner med å hente vann fra en bekke, sammen med grener og løver, som vi setter sammen i en akvarium.

I en annen akvarium setter vi poteter med vanlig vann. I 14 dagen observerer vi de encellede og enkle flercellede dyr som lever i kulturene. Vi mikroskoperer litt av vannet andre dagen og etter 14 dager.

Teori:
Infusorier er et fellesnavn på flimmerdyr som lever i vann. En infusoriekultur er et medium rikt på næring og bakterier der infusoriene kan leve og formere seg.

Hypotese:
Om 14 dager forventer vi å finne partikler og bakterier på grunn av bra temperatur, men også større dyr som spiser bakteriene i vannet.

Vi kommer også til å kjenne vond lukt, og oppdage at litt vann har forsvunnet.

Utstyr:
• Vann fra en bekk
• Vann fra springen
• Bøtte
• Skrelt potet
• Mikroskop
• Objektglass og dekkglass
• Beholder
• Organiske materialer fra bekken
• Pipette

Utførelse:
Vi begynte forsøket med å hente bekkevann, og sette opp to infusoriekulturer, en med bekkevann og plantene som var der, og den andre med skrelt potet og vann fra kranen.