Infusoriekultur | Biologi

Innhold
Formål:
Teori:
Hypotese:
Utstyr:
Utførelse:
Figur:
Resultater:
Feilkilder:
Konklusjon:
Kildehenvisning:

Utdrag
Vi setter opp en infusorie kultur den 07.09.2015. Vi begynner med å hente vann fra en bekke, sammen med grener og løver, som vi setter sammen i en akvarium. I en annen akvarium setter vi poteter med vanlig vann. I 14 dagen observerer vi de encellede og enkle flercellede dyr som lever i kulturene. Vi mikroskoperer litt av vannet andre dagen og etter 14 dager.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter