Innledning
Vårt DrømmeGMO Målet med vår drømmeGMO er at vi vil stoppe hungersnøden i blant annet land rundt Sahara i Afrika.

Det er disse landene som i dag lider mest, og hovedårsaken for dette er det ekstremt varme klimaet som gjør jorden omtrent umulig å dyrke noe som helst i. Men det er noen få planter som klarer å overleve i denne så å si knusktørre jorden.

Nemlig kaktusen. Kaktusen er en CAM plante som vil si at den har en spesiell fotosyntese. Spalteåpningene er kun åpne om natten.

Dette fører til at vanntapet ved fordamping blir svært minimalt, og vi kan si at kaktusen går inn i en slags ”pause” modus om dagen.

Om natten derimot driver planten all den fotosyntesen den får til, for å lagre opp for dagens opphold når solen igjen står opp. I tillegg er kaktusen en sukkulent som vil si at den kan spare på vannet i en lengre periode.

På grunn av omgivelsene vi vil plante potetene i, har vi funnet ut at det vil være mest gunstig å velge en kaktus som er en rotsukkulent, som vil si at den lagrer vannet i roten. Det er akkurat disse egenskapen vi skal overføre til poteten.

Dette gjør vi ved å overføre et spesielt gen som finnes i kaktusens genom til potetens DNA.

Når dette så har skjedd vil potetplanten kunne vokse i tørre områder hvor den ellers hadde dødd.

De hadde riktignok ikke smakt det samme, fordi saftigheten i poteten er med på å gjøre den så god, men næringen vil fremdeles være der.

En siste grunn for at vi har valgt å ta DNA-sekvensens fra denne kaktusen er også fordi stivelse er svært sentralt for at planten skal produsere poteter, som er hele poenget med vårt prosjekt.

Sentralt for produksjonen av stivelse er co2 og takket være CAM-fotosyntesen vil potetplanten alltid ha et overskudd av akkurat co2.

Utdrag
Framstilling av produktet For å danne en transgen plante brukes ofte bakterien Agrobacterium tumefaciens.

Denne bakterien har et plasmid som kalles Ti-plasmidet som fungerer som en vektor for det ønskede genet. En vektor er da noe som overfører DNA til en annen organisme.

Når denne overføringen er vellykket vil det bli dannet transgene celler som må dyrkes fram til et helt planteindivid.

For å få til dette er vi nødt til å lage et rekombinert DNA, altså at vi har satt inn ett gen som organismen ikke har i utgangspunktet, slik får vi en transgen organsime eller GMO som står for Gen modifisert organisme.

Det er flere teknikker for å få overført det ønskede genet i organismen. Vi har som sagt valgt å ta det ønskede genet fra en kaktus ettersom denne organismen har de egenskapene vi ønsker.

Som sagt er vi interessert i egenskapene kaktusen har ettersom den er en CAM plante og en rotsukulent.

Det vil kunne være mulig at disse egenskapene, altså å lagre H2O og CO2, ligger på samme gen altså at det vil være koblede gener.