Feltarbeid i biologi | Rapport

Innledning
Vi har hatt et feltarbeid og det har vi laget en rapport om. Hensikten med feltarbeidet var at vi skulle få arbeide ute i naturen. Vi har derfor fått øvd oss på evnen vår til å registrere og undersøke både abiotiske og biotiske faktorer i det biologiske mangfoldet. Her er det en variasjon av liv, arter, gener og økosystemer.

Vi har også fått øve oss på å formidle og gå igjennom det vi så ute, ved at vi skriver denne rapporten.
Arbeidsmetodene vi brukte var at vi fikk et tau som vi la på baken. Dette var en ruteanalyse, hvor vi analyserte et avgrenset område på 2*2 meter. Dette gjorde vi i to forskjellige økosystem, både furuskog og blandingsskog. Vi observerte forskjellige arter innenfor her og vi kartlegge hvor de var, dette gjorde vi med at vi tokk masse bilder. Vi målte også abiotiske faktorer som da er lys, temperatur i jord og luft, pH og vann i jord.

Området vi var på var like ved Nebursvollen i Lillestrøm, i skogen like ved badeanlegget. På den ene siden av veien var det en blandingsskog, mens på den andre siden var det furuskog.

Innholdsfortegnelse
Side 1: Forside
Side 2: Innhold
Side 3: Informasjon om oppgaven
Side 4-7: Hva vi fant ut
Side 8: Forskjellige artsbegrep
Side 9: Klassifikasjonssystem og økologi
Side 10: Blandingsskog
Side 11: Sammenligne furuskog og blandingsskog
Side 12: Næringsnett
Side 13: Biologisk mangfold
Siden 14: Metode, konklusjon g kilder

Utdrag
Rogn
(Sorbus Aucuparia)

Løvtre som tilhører Asalslekten innenfor rosefamilien. Vokser i store
deler av Europa, på alle typer mark.
Bladene er taggete og smale og sitter parvis sammen.

Barken er brun og glatt. Kronen er åpen og avrundet. Bladene får oransje eller gul farge om høsten. Er ikke avhengig av mye lys for å leve.
I feltet var det kun ett rognetre, så det dekket 10 %

---

Trekløver
(Oxalis acetosella)

Plante av gjøkesyrefamilien. Planten har sterkt grønne hjerteformede blader. Har god evne til å utnytte lav lystensitet og kan vokse på sur skogbunn.

Vokser i hele norge, men er ikke vanlig i Finnmark. Dekket 40% av feltet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå