Innholdsfortegnelse
Hensikt:

Teori:
- Hva Er Osmose?
- Hvordan Fungerer Osmose?
- Hvordan Fungerer Osmose I Planteceller?
- Potet, Vanninnhold, Sukrose
- Hypotese(r):
- Utstyrsliste:
- Metode:

Resultater
- Resultater Fremstilt I Tabell
- Resultater Fremstilt I Graf
- Diskusjon
- Konklusjon:

Utdrag
Hensikt:
Få en bedre forståelse av osmose, og hvordan diffusjonen foregår ved hjelp av en potet.

TEORI:
Hva er osmose?
osmose = transport av vann. Osmose kan forklares som en prosess hvor vann diffunderer gjennom en selektiv permeabel membran fra et sted med høy vannkonsentrasjon til et sted med lav vannkonsentrasjon.

Hvordan fungerer osmose?
Transport av stoffer fra steder med høy konsentrasjon til steder med lav konsentrasjon er passiv, krever ikke energi og kan utføres av seg selv.

Molekyler i væsker og gasser beveger seg fritt og vil bevege seg, noe som gjør konsentrasjonsforskjellen mer jevn.

Spesielle proteinkanaler, som er kalt akvaporiner, representerer den aller mest effektive vanntransporten.

Selv om vannmolekyler er polære, lar akvaporiner vannmolekyler bevege seg lett over cellemembraner.

Blant annet sørger akvaporiner for at planter kan absorbere vann fra jorden, og reduserer urinproduksjonen fra 180 liter per dag til 1,5 liter.

Rapport
Osmose er en såkalt passiv transport, som skjer kontinuerlig i alle levende organismer og kan sikre vannbalanse uten å bruke energi.

Hvordan fungerer osmose i planteceller?
Nesten halvparten av plantecellene er sammensatt av vakuoler.

Når vann strømmer fra vakuolen til miljøet, vil avstanden mellom celleveggen og cellemembranen øke, og planten vil kollapse.

Dette er fordi vakuolene blir mindre og cellene krympe tilsvarende. Det er ikke lenger noe press for å opprettholde fleksibiliteten, plantene blir altså mer tøyelige og fleksible, ikke like fast som før.

Når vann trenger inn i vakuolen fra omgivelsene, vil avstanden mellom plantens cellevegg og cellemembran reduseres.

Vakuolen vil fylles opp og den osmotiske trykkspenningen øker. Så blir planten blir fastere og sterkere.

Potet, vanninnhold, sukrose
Potet har planteceller, og har et vanninnhold på 75 – 80%. Den passive transporten i osmose skjer kontinuerlig, og sørger for vannbalanse uten bruk av energi.

Akvaporinene, de spesielle proteinkanalene, står for den mest effektive transporten.

Celleveggen stiver opp strukturen på cellene i potet. Den består av karbohydrater, altså sukrose.