Rapport av elevøvelse | Osmose | 5 i karakter

Problemdefinisjon
Hensikt:

TEORI:
- Hva er osmose?
- Hvordan fungerer osmose?
- Hvordan fungerer osmose i planteceller?
- Potet, vanninnhold, sukrose
- Hypotese(r):
- Utstyrsliste:
- Metode:

RESULTATER
- Resultater fremstilt i tabell
- Resultater fremstilt i graf
- Diskusjon
- Konklusjon:

Utdrag
osmose = transport av vann. Osmose kan forklares som en prosess hvor vann diffunderer gjennom en selektiv permeabel membran fra et sted med høy vannkonsentrasjon til et sted med lav vannkonsentrasjon.

---

Transport av stoffer fra steder med høy konsentrasjon til steder med lav konsentrasjon er passiv, krever ikke energi og kan utføres av seg selv.

Molekyler i væsker og gasser beveger seg fritt og vil bevege seg, noe som gjør konsentrasjonsforskjellen mer jevn.

Spesielle proteinkanaler, som er kalt akvaporiner, representerer den aller mest effektive vanntransporten.

Selv om vannmolekyler er polære, lar akvaporiner vannmolekyler bevege seg lett over cellemembraner.

Blant annet sørger akvaporiner for at planter kan absorbere vann fra jorden, og reduserer urinproduksjonen fra 180 liter per dag til 1,5 liter.

Osmose er en såkalt passiv transport, som skjer kontinuerlig i alle levende organismer og kan sikre vannbalanse uten å bruke energi.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå